Paspoort

Tsjechië is sinds 2004 lid van de Europese Unie. Burgers uit EU-landen hebben bij een reis naar Tsjechië een paspoort nodig of een ander officieel geldig reisdocument.
De bewoners van de landen van het Verdrag van Schengen mogen de onderlinge grenzen overschrijden zonder grenscontrole. De verplichting om een paspoort of een ander officieel geldig reisdocument bij u te hebben blijft echter van kracht.
Voor het vervoer van sommige goederen naar Tsjechië gelden beperkingen en regels. Over goederen boven een vastgestelde hoeveelheid moet belasting worden betaald en het vervoer ervan moet bij de douane gemeld worden.
Het vervoer van producten voor eigen verbruik
De hoeveelheid van de vervoerde goederen voor eigen gebruik en belastingvrij verschilt per land waaruit deze worden geïmporteerd. Binnen de grenzen van de EU zijn hogere hoeveelheden belastingvrij in te voeren goederen toegestaan dan uit daarbuiten liggende landen. Meer informatie over goederen die alleen in beperkte hoeveelheid – belastingvrij - ingevoerd mogen worden is te vinden op de website van het Douanebeheer van de Tsjechische Republiek
Reactie plaatsen