Gezondheid

Er zijn particuliere en Staats gezondheidsinstellingen. De overgrote meerderheid ervan heeft een contract afgesloten met de verzekeraars over het verlenen en bekostigen van gezondheidszorg. De medische zorg wordt aan verzekerde patiënten verleend zonder directe afrekening (dit geldt voor EU burgers in bezit van een Europees gezondheidspaspoort). Zorg dat u kopieën van uw verzekeringen, uw verzekeringspasje en andere belangrijke documenten bij zich heeft. Scan ze voor de zekerheid in en bewaar ze in uw e-mailbox zodat u altijd alles bij de hand hebt, mocht er onverhoopt iets gebeuren.
Acute en eerste medische hulp
Een plotselinge ziekte, de gevolgen van een ongeluk of een ander dringend geval worden door de medische avond- en weekenddienst behandeld. Dit gebeurt in speciale praktijken of in het ziekenhuis. In het geval van gevaar voor leven kan de Eerste Hulp worden gebeld. Het telefoonnummer is 112.
Apothekersdiensten
De Tsjechische apotheken verstrekken medicijnen en medisch materiaal op basis van een doktersvoorschrift, maar ook zonder voorschrift. De door de dokter voorgeschreven medicijnen worden gratis verstrekt of met een bijbetaling, in gevallen waarin de verzekering het medicijn maar deels vergoedt. Sommige medicijnen moet de patiënt zelf betalen.

De geldigheid van een doktersvoorschrift
• het voorschrift uitgegeven door de avond- en weekenddienst is de dag van uitschrijven en de komende dag geldig
• een voorschrift voor antibiotica is 3 dagen geldig
• alle overige voorschriften zijn 1 week geldig

Kuuroorden
Geniet van de genezende en wellness programma´s in een Tsjechisch kuuroord.
Relaxen, zich van stress ontdoen en voor eigen lichaam en ziel zorgen is geen voorrecht van sommige groepen, maar een voorziening voor iedereen. Een investering in het eigen lichaam is zeker iets dat op den duur loont. De kuurinstellingen stellen voor hun klanten speciale pakketten samen, met daarin verschillende soorten activiteiten voor afzonderlijke leeftijdsgroepen. Tsjechië staat bekend vanwege een hoog niveau medische zorg dat tegen lagere prijzen verleend wordt dan in het buitenland. Het personeel in de badplaatsen is goed gekwalificeerd. De specialisten bevelen aan dat u zich tijdens uw kuuroordverblijf aan een gezonde levensstijl houdt. Een gezonde levensstijl houdt o.a. noodzakelijk beweging in.
In de 90er jaren van de vorige eeuw worden nieuwe perspectieven geopend voor het Tsjechische badwezen. De veranderde levensstijl brengt uitbreiding in het aanbod van kuurverblijven met zich mee. Nieuwe vormen van relaxatie-, regeneratie-, schoonheids- en anti stressprogramma´s worden ingevoerd, aangevuld met sportieve activiteiten (golf, fietsen, wandelen, fitness, tennis enz.). Deze speciale uitgebreide programma´s worden aangeboden in ongeveer veertig kuuroorden in Tsjechië.
Reactie plaatsen